HAFİZE ÇELİKTÜRK | Editorial | Elle | 2015/05, Hafize Çeliktürk | Fashion Editor, E-Mail: info@info@hafizecelikturk.com, Hafize Çeliktürk, Fashion Editor, Elle, Fashion, Editorial, Photograpy, Professional
ELLE, 2015/05